R.I.P.

Ľudovít Melo

nahrať fotku | prevziať parte

24.8.1929 - 24.5.2022

Topoľčany - Nový cintorín

Aladár Vindiš

nahrať fotku | prevziať parte

18.10.1936 - 25.5.2022

Nemčice - cintorín

Vilma Haberlandová

nahrať fotku | prevziať parte

23.8.1937 - 26.5.2022

Topoľčany - Starý cintorín

Alica Kúdelová

nahrať fotku | prevziať parte

31.5.1962 - 26.5.2022

Nemčice - cintorín

Ľudovít Melo

nahrať fotku | prevziať parte

24.8.1929 - 24.5.2022

Topoľčany - Nový cintorín

Vilma Haberlandová

nahrať fotku | prevziať parte

23.8.1937 - 26.5.2022

Topoľčany - Starý cintorín

Aladár Vindiš

nahrať fotku | prevziať parte

18.10.1936 - 25.5.2022

Nemčice - cintorín

Alica Kúdelová

nahrať fotku | prevziať parte

31.5.1962 - 26.5.2022

Nemčice - cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Tovarníky.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Iné.