R.I.P.

Mária Štubendeková

vymeniť fotku | prevziať parte

20.9.1956 - 24.5.2024

Topoľčany - Nový cintorín

Mária Štubendeková

vymeniť fotku | prevziať parte

20.9.1956 - 24.5.2024

Topoľčany - Nový cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Nemčice.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Tovarníky.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Iné.