R.I.P.

Dobruša Žitňanská

nahrať fotku | prevziať parte

5.1.1934 - 23.11.2021

Nemčice - cintorín

Marián Grežďo

nahrať fotku | prevziať parte

24.4.1954 - 25.11.2021

Topoľčany - Nový cintorín

Mária Sekmanová

nahrať fotku | prevziať parte

6.5.1930 - 24.11.2021

Topoľčany - Nový cintorín

Marián Grežďo

nahrať fotku | prevziať parte

24.4.1954 - 25.11.2021

Topoľčany - Nový cintorín

Mária Sekmanová

nahrať fotku | prevziať parte

6.5.1930 - 24.11.2021

Topoľčany - Nový cintorín

Dobruša Žitňanská

nahrať fotku | prevziať parte

5.1.1934 - 23.11.2021

Nemčice - cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Tovarníky.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Iné.