R.I.P.

Andrej Pikna

nahrať fotku | prevziať parte

11.6.1984 - 26.1.2023

Topoľčany - Nový cintorín

Juraj Mrižo

vymeniť fotku | prevziať parte

2.8.1949 - 26.1.2023

Topoľčany - Starý cintorín

Andrej Pikna

nahrať fotku | prevziať parte

11.6.1984 - 26.1.2023

Topoľčany - Nový cintorín

Juraj Mrižo

vymeniť fotku | prevziať parte

2.8.1949 - 26.1.2023

Topoľčany - Starý cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Nemčice.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Tovarníky.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Iné.