R.I.P.

Gabriela Zrebná

nahrať fotku | prevziať parte

10.11.1941 - 18.6.2021

Topoľčany - Starý cintorín

Gabriela Zrebná

nahrať fotku | prevziať parte

10.11.1941 - 18.6.2021

Topoľčany - Starý cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Nemčice.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Tovarníky.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Iné.