R.I.P.

Dezider Ďuračka

nahrať fotku | prevziať parte

22.6.1941 - 27.1.2022

Topoľčany - Starý cintorín

Dezider Ďuračka

nahrať fotku | prevziať parte

22.6.1941 - 27.1.2022

Topoľčany - Starý cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Nemčice.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Tovarníky.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Iné.