R.I.P.

Roman Jakubička

nahrať fotku | prevziať parte

5.9.1939 - 4.8.2022

Topoľčany - Nový cintorín

Milan Medo

nahrať fotku | prevziať parte

19.6.1955 - 4.8.2022

Topoľčany - Nový cintorín

Roman Jakubička

nahrať fotku | prevziať parte

5.9.1939 - 4.8.2022

Topoľčany - Nový cintorín

Milan Medo

nahrať fotku | prevziať parte

19.6.1955 - 4.8.2022

Topoľčany - Nový cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Nemčice.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Tovarníky.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Iné.