R.I.P.

Peter Krátky

nahrať fotku | prevziať parte

18.9.1959 - 6.4.2021

Topoľčany - Starý cintorín

Viktor Uhrovský

nahrať fotku | prevziať parte

11.5.1959 - 7.4.2021

Topoľčany - Nový cintorín

Jana Hamarová

nahrať fotku | prevziať parte

8.3.1957 - 6.4.2021

Tovarníky - cintorín

Peter Krátky

nahrať fotku | prevziať parte

18.9.1959 - 6.4.2021

Topoľčany - Starý cintorín

Viktor Uhrovský

nahrať fotku | prevziať parte

11.5.1959 - 7.4.2021

Topoľčany - Nový cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Nemčice.

Jana Hamarová

nahrať fotku | prevziať parte

8.3.1957 - 6.4.2021

Tovarníky - cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Iné.