R.I.P.

Beáta Královičová

nahrať fotku | prevziať parte

7.6.1961 - 22.9.2021

Topoľčany - Starý cintorín

Magdaléna Dobiašová

nahrať fotku | prevziať parte

30.8.1950 - 22.9.2021

Topoľčany - Nový cintorín

Beáta Královičová

nahrať fotku | prevziať parte

7.6.1961 - 22.9.2021

Topoľčany - Starý cintorín

Magdaléna Dobiašová

nahrať fotku | prevziať parte

30.8.1950 - 22.9.2021

Topoľčany - Nový cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Nemčice.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Tovarníky.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Iné.