R.I.P.

Emília Helbichová

nahrať fotku | prevziať parte

23.4.1948 - 22.9.2023

Topoľčany - Nový cintorín

Alžbeta Hlavinová

vymeniť fotku | prevziať parte

16.1.1951 - 23.9.2023

Topoľčany - Starý cintorín

Emília Helbichová

nahrať fotku | prevziať parte

23.4.1948 - 22.9.2023

Topoľčany - Nový cintorín

Alžbeta Hlavinová

vymeniť fotku | prevziať parte

16.1.1951 - 23.9.2023

Topoľčany - Starý cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Nemčice.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Tovarníky.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Iné.