R.I.P.

Emília Hrnčárová

nahrať fotku | prevziať parte

17.2.1956 - 16.10.2021

Topoľčany - Starý cintorín

Emília Hrnčárová

nahrať fotku | prevziať parte

17.2.1956 - 16.10.2021

Topoľčany - Starý cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Nemčice.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Tovarníky.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Iné.