R.I.P.

Emilian Podoba

nahrať fotku | prevziať parte

31.3.1940 - 6.12.2023

Topoľčany - Nový cintorín

Alica Švelková

vymeniť fotku | prevziať parte

28.9.1950 - 6.12.2023

Topoľčany - Nový cintorín

Ján Pillár

vymeniť fotku | prevziať parte

17.6.1931 - 6.12.2023

Topoľčany - Starý cintorín

Margita Kučerová

nahrať fotku | prevziať parte

4.1.1944 - 10.12.2023

Olomouc - Kostol sv. Filipa a Jakuba

Ida Žilková

nahrať fotku | prevziať parte

22.12.1922 - 8.12.2023

Topoľčany - Starý cintorín

Emilian Podoba

nahrať fotku | prevziať parte

31.3.1940 - 6.12.2023

Topoľčany - Nový cintorín

Alica Švelková

vymeniť fotku | prevziať parte

28.9.1950 - 6.12.2023

Topoľčany - Nový cintorín

Ján Pillár

vymeniť fotku | prevziať parte

17.6.1931 - 6.12.2023

Topoľčany - Starý cintorín

Ida Žilková

nahrať fotku | prevziať parte

22.12.1922 - 8.12.2023

Topoľčany - Starý cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Nemčice.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Tovarníky.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Margita Kučerová

nahrať fotku | prevziať parte

4.1.1944 - 10.12.2023

Olomouc - Kostol sv. Filipa a Jakuba