R.I.P.

Jozef Zajac

vymeniť fotku | prevziať parte

28.1.1938 - 26.11.2022

Topoľčany - Starý cintorín

Jarmila Priecelová

vymeniť fotku | prevziať parte

4.12.1957 - 27.11.2022

Topoľčany - Starý cintorín

Zuzana Pecháčová

nahrať fotku | prevziať parte

26.9.1953 - 28.11.2022

Rajčany

Agnesa Rybárová

nahrať fotku | prevziať parte

3.12.1942 - 26.11.2022

Topoľčany - Nový cintorín

Jozef Zajac

vymeniť fotku | prevziať parte

28.1.1938 - 26.11.2022

Topoľčany - Starý cintorín

Jarmila Priecelová

vymeniť fotku | prevziať parte

4.12.1957 - 27.11.2022

Topoľčany - Starý cintorín

Agnesa Rybárová

nahrať fotku | prevziať parte

3.12.1942 - 26.11.2022

Topoľčany - Nový cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Nemčice.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Tovarníky.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Zuzana Pecháčová

nahrať fotku | prevziať parte

26.9.1953 - 28.11.2022

Rajčany