R.I.P.

Alexander Klenko

nahrať fotku | prevziať parte

19.7.1928 - 26.5.2023

Topoľčany - Nový cintorín

Alexander Klenko

nahrať fotku | prevziať parte

19.7.1928 - 26.5.2023

Topoľčany - Nový cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Nemčice.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Tovarníky.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Iné.