R.I.P.

Terézia Koprdová

nahrať fotku | prevziať parte

8.11.1928 - 6.7.2024

kláštorná kaplnka sv. Alžbety

Anna Tomková

nahrať fotku | prevziať parte

13.7.1949 - 11.7.2024

Tovarníky - cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Topoľčany.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Nemčice.

Anna Tomková

nahrať fotku | prevziať parte

13.7.1949 - 11.7.2024

Tovarníky - cintorín

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Terézia Koprdová

nahrať fotku | prevziať parte

8.11.1928 - 6.7.2024

kláštorná kaplnka sv. Alžbety