R.I.P.

Vojtech Švenda

vymeniť fotku | prevziať parte

5.9.1945 - 18.6.2024

Bojná

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Topoľčany.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Nemčice.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Tovarníky.

Aktuálne nie je žiadne smútočmé oznámenie k zobrazeniu pre Bedzany.

Vojtech Švenda

vymeniť fotku | prevziať parte

5.9.1945 - 18.6.2024

Bojná