Lokalizácia cintorínov

TOPOĽČANY - STARÝ CINTORÍN

Adresa cintorína: Krušovská ul., Topoľčany (hlavný vchod)
Parkovisko: Gogoľova 22, Topoľčany (Bočný vchod a obradné priestranstvo)

Otváracia doba cintorína:
Od 01.04. do 30.09.   7:00 - 20:00 hod.
Od 01.10. do 31.03.   7:00 - 18:00 hod.

TOPOĽČANY - NOVÝ CINTORÍN

Adresa cintorína: Cintorínska ul., Topoľčany
(na konci je hlavný vchod na cintorín)
Parkovisko: nachádza sa pred cintorínom pozdĺž celej Cintorínskej ulice.
Poznámka: Cesta k Domu smútku vedie, keď sa za hlavnou bránou odbočí doprava.
Na konci tejto cesty sa nachádza Dom smútku Nového cintorína Topoľčany.

NEMČICE - CINTORÍN

Adresa cintorína: Školská 88, Nemčice
(Dom smútku a hlavný vchod)
Parkovisko: nachádza sa medzi materskou školou a kostolom
(bočný vchod cintorína).

TOVARNÍKY - CINTORÍN

Adresa cintorína: Brigádnická 2, Tovarníky
(Hlavný vchod a Dom smútku)
Parkovisko: nachádza sa pri cintoríne na konci Brigádnickej ulice
pred Domom smútku.

MALÉ BEDZANY - CINTORÍN

Adresa cintorína: Hlavná ul., Malé Bedzany
(pri križovatke ulice Hlavná a Záhumnie – Malé Bedzany)

VEĽKÉ BEDZANY - CINTORÍN

Adresa cintorína: Čerešňová 21B, Veľké Bedzany
Dom smútku: nachádza sa povedľa kostola na cintoríne