Správa pohrebísk

TOPOĽČANY - CINTORÍNY STARÝ A NOVÝ, MALÉ BEDZANY A VEĽKÉ BEDZANY

Mesto Topoľčany – Mestský úrad a jeho odbor Správa pohrebísk zabezpečuje prevádzkovanie, údržbu a vytváranie i prenájom hrobových miest na obidvoch mestských cintorínoch v Topoľčanoch a na cintorínoch v Malých a Veľkých Bedzanoch.
Odbor má svoju kanceláriu na prízemí Mestského úradu Nám. M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany (číslo dverí 141). Úradné hodiny Správy pohrebísk Topoľčany:

Úradné hodiny:
Utorok: 12.00 – 15.00 hod.
Štvrtok: 12.00 – 15.00 hod.
Telefón: 038 / 53 401 41
Web: www.topolcany.sk

NEMČICE - CINTORÍN

Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Nemčice
Sídlo: Hlohovská cesta 376
955 01 Nemčice (p. Topoľčany)

Úradné hodiny:
Pondelok: 08.00 – 12.00 13.00 – 15.30
Streda: 08.00 – 12.00 13.00 – 15.30
Piatok: 08.00 – 12.00
Telefón: 038 / 53 121 27 ; 0905 984 277
Web: www.nemcice.sk

TOVARNÍKY - CINTORÍN

Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Tovarníky
Sídlo: Obrancov mieru 82/5
955 01 Tovarníky (p. Topoľčany)

Úradné hodiny:
Pondelok: 07.00 – 11.30 12.30 – 16.00
Streda: 07.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Štvrtok: 07.00 – 11.30 12.30 – 15.00
Telefón: 038 / 532 62 85 ; 0915 723 228
Web: www.tovarniky.eu