O projekte

www.partevyveska.sk

Parte výveska – je projektom, ktorý vznikol nielen v dôsledku obmedzenosti pohybu ľudí v období pandémie covid-19 v rokoch 2020-2021, ale osobitne ako potreba a dopyt viacerých ľudí, ktorí o takúto službu prejavili záujem. Z tohto dôvodu sme sa podujali vytvoriť úplne novú platformu na univerzálnej, ekumenickej a medzináboženskej báze, kde sa budú uverejňovať aktuálne smútočné oznámenia zosnulých ľudí mesta Topoľčany. Avšak ako tvorcovia tejto aplikácie sme do nej zaradili celkové územie našich oboch katolíckych farností nášho mesta aj s jej filiálkami. Z tohto dôvodu aplikácia preto ponúka parte mesta Topoľčany a jej priľahlých častí a obcí: Nemčice, Tovarníky, Malé Bedzany a Veľké Bedzany.

Univerzálnosť platformy bola pre nás kľúčovým pojmom, ktorému sme sa snažili mnohé záležitosti prispôsobiť. Na titulnej strane je uverejňované iba aktuálne parte, s ktorého zverejnením súhlasili pozostalí. Tieto parte majú informatívny a univerzálny charakter a to i grafického vzhľadu, ktorý je rovnaký pre každého zosnulého (okrem osobných údajov a fotografie). Každý návštevník webovej stránky si môže smútočné oznámenia zoradiť prekliknutím podľa lokality alebo taktiež všetky súčasne. Sú zoradené podľa termínu pohrebu. A uplynutím dňa pohrebu sa zverejnenie smútočného oznámenia skryje a podstatné údaje o zosnulom sa presunú do sekcie Prehľad zosnulých.

Každé aktuálne parte má špeciálnu možnosť, že blízki príbuzní do zverejneného parte môžu sami nahrať elektronickú fotografiu daného zosnulého človeka. Môže to však učiniť len blízka osoba, ktorá pozná zabezpečovací kód na nahratie fotografie. Tým je zabezpečená určitá ochrana pred zneužitím tejto špeciálnej možnosti. Po nahratí sa táto fotografia zobrazí na univerzálnom aktuálnom smútočnom oznámení. Každý návštevník webovej stránky si však môže uverejnené parte stiahnuť a prípadne ho vytlačiť či preposlať svojim známym. Pričom po vytlačení smútočného oznámenia je namiesto kresby ruže a dvoch sviečok možné na toto miesto manuálne nalepiť fotografiu zosnulého, pokiaľ tam nebola už vopred elektronicky nahratá. Časom pribudne na webovej stránke (www.topolcany.fara.sk) všeobecná možnosť vytvoriť samostatné parte podľa navrhnutých vzorov a možností úprav, ktoré tam budú k dispozícii.

Aplikácia Parte výveska prináša osobitnú časovú a územnú prednosť. Je prispôsobená na prehliadnutie v počítači, tablete alebo na inteligentnom mobile. V prípade dostupnosti internetu sú údaje k dispozícii bez fyzickej námahy a sú prístupné kedykoľvek, komukoľvek a odkiaľkoľvek (čiže bez časového a územného obmedzenia: 24/7/365). Prístup na webovú stránku je buď samostatný www.partevyveska.sk alebo prostredníctvom odkazov z iných webových stránok rôznych miestnych inštitúcií (mesto, farnosti, pohrebné služby a pod.). Túto aplikáciu považujeme za novodobú službu verejnosti, našim veriacim a spoluobčanom.

Popri aktuálnych údajov vytvorenie Parte vývesky sme už poňali širším spôsobom. Pre zabezpečenie pohrebu musia pozostalí navštíviť viacero inštitúcií, ktorých kontaktné údaje dávame na tejto webovej stránke k dispozícii. A tým ich zároveň sumarizujeme na jednom mieste. Zároveň na pohreb sa môžu vydať ľudia, ktorí na dané miesto prídu prvýkrát. Potrebujú vedieť, kde sa smútočný obrad koná, kde sa cintorín nachádza, či kde môžu napríklad zaparkovať svoje vozidlo. Ponúkame takisto pre takéto prípady cenné informácie pre ich úžitok a poznanie.

Milí návštevníci tohto webu, máme nádej a pevne dúfame, že aplikácia Parte výveska sa stane využívanou a navštevovanou platformou. A bude prinášať dôležité a aktuálne informácie. Bude nám zároveň pripomínať ľudí, ktorí boli neoddeliteľnou súčasťou nášho života, práce a našej topoľčianskej komunity.

Vytvorením aplikácie Parte výveska všetkým zosnulým verejne vzdávame hold a prejavujeme im hlbokú úctu a vďaku. Súčasne prosíme pre všetkých zosnulých o tichú, láskyplnú pietnu spomienku a modlitbu. Česť ich pamiatke!Tvorcovia webu: Dušan Argaláš & Vladimír Chrenko
Začiatok používania web aplikácie
Topoľčany dňa 4.3.2021