O projekte

www.partevyveska.sk

Parte výveska – je projektom, ktorý vznikol nielen v dôsledku obmedzenosti pohybu ľudí v období pandémie covid-19 v rokoch 2020-2021, ale osobitne ako potreba a dopyt viacerých ľudí, ktorí o takúto službu prejavili záujem. Z tohto dôvodu sme sa podujali vytvoriť úplne novú platformu na univerzálnej, ekumenickej a medzináboženskej báze, kde sa budú uverejňovať aktuálne smútočné oznámenia zosnulých ľudí mesta Topoľčany. Avšak ako tvorcovia tejto aplikácie sme do nej zaradili celkové územie našich oboch katolíckych farností nášho mesta aj s jej filiálkami. Z tohto dôvodu aplikácia preto ponúka parte mesta Topoľčany a jej priľahlých častí a obcí: Nemčice, Tovarníky, Malé Bedzany a Veľké Bedzany.

Univerzálnosť tejto platformy tvorí kľúčový pojem. Je to z dôvodu, aby bolo bez akéhokoľvek rozdielu všetkým ľuďom poskytnutý rovnocenný prístup. Na titulnej strane je vždy uverejňované iba aktuálne parte, s ktorého zverejnením museli súhlasiť pozostalí. Tieto smútočné oznámenia majú tak informatívny a univerzálny charakter. A to z hľadiska grafického vzhľadu, ktorý je rovnaký pre každého zosnulého (okrem osobných údajov a fotografie). Každý návštevník webovej stránky si môže smútočné oznámenia zoradiť prekliknutím podľa lokality – mesta či obce alebo taktiež všetky súčasne. Sú zoradené podľa termínu pohrebu. A uplynutím dňa pohrebu sa zverejnenie smútočného oznámenia zatvorí, skryje a podstatné údaje o zosnulom sa presunú do sekcie Prehľad zosnulých.

Každé aktuálne parte má špeciálnu možnosť, že blízki príbuzní do zverejneného parte môžu sami nahrať elektronickú fotografiu daného zosnulého človeka. Môže to však učiniť len blízka osoba, ktorá pozná zabezpečovací kód (rodné číslo zosnulého) na nahratie fotografie. Tým je zabezpečená určitá ochrana pred zneužitím tejto špecifickej možnosti. Po nahratí sa táto fotografia zobrazí na univerzálnom aktuálnom smútočnom oznámení. Každý návštevník webovej stránky si však môže zverejnené parte elektronicky stiahnuť, prípadne ho vytlačiť alebo emailom ho preposlať svojim známym. Pričom po vytlačení smútočného oznámenia je namiesto kresby ruže a dvoch sviečok možné rovnako na toto miesto manuálne nalepiť fotografiu zosnulého (pokiaľ tam nebola už vopred elektronicky nahratá). Taktiež je zdarma k dispozícii na tejto webovej stránke všeobecná možnosť vytvoriť si svoje samostatné osobité parte, a to podľa navrhnutých vzorov a možností úprav, ktoré tam budú k dispozícii. Tieto smútočné oznámenia sú však len pre vlastnú potrebu. Ani po ich vytvorení nebudú uverejňované v tejto aplikácii (rôznorodosť parte by totižto bola proti univerzálnosti, ktorú táto platforma má za svoje východiskové kritérium).

Aplikácia Parte výveska prináša osobitnú časovú a územnú prednosť. Je prispôsobená na prehliadnutie v počítači, tablete alebo na inteligentnom mobile. V prípade dostupnosti internetu sú údaje k dispozícii bez fyzickej námahy a sú prístupné kedykoľvek, komukoľvek a odkiaľkoľvek (čiže bez časového a územného obmedzenia: 24/7/365). Prístup na webovú stránku je buď samostatný https://www.partevyveska.sk/ alebo prostredníctvom odkazov z iných webových stránok rôznych miestnych inštitúcií (napr. mesto, obce, farnosti, pohrebné služby a pod.). Pričom záujemca si môže zažiadať o automatické upozorňovania o pridaní nových smútočných oznámení. Túto aplikáciu považujeme za novodobú službu verejnosti, veriacim a spoluobčanom. Bola vytvorená bez akéhokoľvek nároku na honorár za prácu, know how alebo prevádzkovanie aplikácie. Poskytuje sa zdarma ako bezplatná informačná služba širokej verejnosti.

Keďže verejnosť veľakrát potrebuje aj ďalšie údaje v súvislosti s pohrebom, tak vytvorenie aplikácie bolo poňaté širším spôsobom. Pre zabezpečenie pohrebu musia pozostalí navštíviť viacero inštitúcií, ktorých kontaktné údaje sú k dispozícii na tejto webovej stránke. A tým ich zároveň sumarizujeme na jednom mieste. Zároveň na pohreb sa môžu vydať ľudia, ktorí na dané miesto prídu prvýkrát. Potrebujú vedieť, kde sa smútočný obrad koná, kde sa cintorín nachádza, či kde môžu napríklad zaparkovať svoje vozidlo. Ponúkame takisto pre takéto prípady v mnohom cenné informácie pre ich úžitok a poznanie.

Milí návštevníci tohto webu, máme nádej a pevne dúfame, že aplikácia Parte výveska sa stane využívanou a navštevovanou platformou. A bude prinášať dôležité a aktuálne informácie. Bude nám zároveň pripomínať ľudí, ktorí boli neoddeliteľnou súčasťou nášho života, práce a našej topoľčianskej komunity.

Vytvorením aplikácie Parte výveska všetkým zosnulým verejne vzdávame hold a prejavujeme im hlbokú úctu a vďaku. Súčasne prosíme pre všetkých zosnulých o tichú, láskyplnú pietnu spomienku a modlitbu. Česť ich pamiatke!

Tvorcovia námetu a aplikácie:
© Dušan Argaláš & Vladimír Chrenko & Pavol Grman

Začiatok používania web aplikácie:
Topoľčany dňa 4. marca 2021