Pridajte fotografiu na parte

Anna Petríková

Fotografiu k vybranému parte môžete pridať iba pokiaľ ste pozostalá rodina zosnulého a poznáte rodné číslo zosnulej osoby, ktoré je potrebné na pridanie fotogarfie.
Fotografiu je možné nahrať iba vo formáte JPG, JPEG alebo PNG.
Odporúčané rozlíšenie fotografie nesmie byť menšie ako 425 x 542 px.
Ideálne je použiť fotografiu orientovanú na výšku.
Pre nahratie fotografie kliknite na postavu v obrázku nižšie.

0%
 
Pre úspešné nahratie fotografie je potrebné vpísať do políčka rodné číslo zosnulého človeka (bez lomítka a bez medzier).
A následne kliknite na tlačidlo Použiť výber a uložiť.

Ďakujeme Vám za pridanie fotografie!